Δείτε την εξέλιξη του έργου

Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB) αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ξεκίνησε το 2020 και προωθεί την πράσινη μετάβαση των κοινωνιών και της οικονομίας μας
Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Συμμετοχικός Σχεδιασμός & Εργαστήρια Διαβούλευσης

Ο εμβληματικός χαρακτήρας του έργου σε συνδυασμό με την πρόθεση ευθυγράμμισης με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus οδήγησαν στην υιοθέτηση μιας συμμετοχικής προσέγγισης κατά το σχεδιασμό

Φάση Α

Έρευνα Περιοχής & Εργαστήρια Διαβούλευσης
Έρευνα Περιοχής & Εργαστήρια Διαβούλευσης

Φάση Β

Έρευνα Πεδίου
Έρευνα Πεδίου

Φάση Γ

Ενημερωτικό Σημείωμα
Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου και δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου

Τα Νέα μας

Δείτε άρθρα σχετικά με την εξέλιξη του έργου

© Περιφέρεια Αττικής     

Είσοδος
Design by:
el
Μετάβαση στο περιεχόμενο